top of page
Squiggle_Purple_Background-1.png

Green Digital Skills Certificate Program

คุณอยากรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นหรือไม่?

โปรแกรม Green Digital Skills โดย INCO Academy รวบรวมเนื้อหาความรู้และแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้คุณมีวิธีคิดที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

เมื่อจบหลักสูตรนี้ คุณจะมีทักษะที่ส่งเสริมเส้นทางอาชีพสายดิจิทัลที่มีความยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีของคุณและของโลก

People_Computer_Desk.jpeg
ออกแบบโดย
Inco_Identity_INCO_ACADEMY-02.png
ขับเคลื่อนโดย
RWEJ0w.png
LinkedIn Logo - White.png

ไฮไลท์ของหลักสูตร

ค่าใช้จ่าย
ฟรี

รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร รับรองโดย LinkedIn

ชั่วโมงเรียน

18-25 ชั่วโมง (ต้องเรียนให้จบภายใน 5 สัปดาห์)

รูปแบบ

- เรียนออนไลน์ 100%

- โปรแกรมเรียนรู้ด้วยตนเอง

- การเรียนรู้สดรายสัปดาห์ (Live session) 

ภาษาที่เปิดให้เรียน

English, Français, Polski, Español, Ελληνικά, Bahasa Indonesia, Português, ภาษาไทย, Tiếng Việt & 한국어

Coming Soon: عربي, Chinese (Cantonese)

Squiggle_White_Background-1.png

Applications for the current GDS Program Year have now closed.

If you would like to be notified when the next GDS application cycle reopens, please complete this interest form.

รีวิวจากผู้เรียน

"ฉันวางแผนที่จะเปลี่ยนเส้นทางอาชีพของฉันเพื่อเป็นนักพัฒนาเว็บ ซึ่งเครื่องมือและข้อมูลในหลักสูตรนี้มีประโยชน์อย่างมาก และฉันก็มั่นใจว่าตอนนี้ฉันมีทักษะสีเขียวที่จะโดดเด่นในตลาดการจ้างงาน"

Helen - จากประเทศออสเตรเลีย

“ด้วยเครื่องมือจากโปรแกรมนี้ ทำให้ฉันสามารถรับผิดชอบและรู้วิธีประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในงานที่ฉันทำได้ ทักษะดิจิทัลสีเขียวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงานในอนาคต”

 

Trang - เวียดนาม

Woman_Standing_2.png
Woman_Standing_1.png
Calendar

สิ่งคุณจะได้เรียนรู้

[GDS] Stock Photo - 4.webp

ปฐมนิเทศ - การประชุมสด (Live Session)

 • ภาพรวมของหลักสูตร

 • เข้าร่วมกลุ่ม (Community) และเข้าสู่ระบบเรียนรู้

 • พบกับทีมสนับสนุนการเรียนรู้จาก INCO Academy

วิชาหลัก (บังคับ)

วิชาที่ 1: พื้นฐานของความยั่งยืนทางเทคโนโลยี

 • ทําไมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงมีความสําคัญในยุคดิจิทัล

 • เทคโนโลยีดิจิทัลมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไร

 • การลดผลกระทบทางระบบนิเวศ (Ecological Footprint) และผลกระทบจากดิจิทัล (Digital Footprint)

เรียนรู้ความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค้นพบกลยุทธ์เชิงปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศดิจิทัล

วิชาที่ 2: หลักการและแนวปฏิบัติในการออกแบบ Green Digital

 • ทําไมการออกแบบดิจิทัลจึงควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

 • การวัดประเมินผลกระทบจากการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-design) ของผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

 • วิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้ศิลปะการออกแบบดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทำความเข้าใจว่าทางเลือกในการออกแบบของคุณสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร และเพิ่มความเชี่ยวชาญในการประเมินและปรับปรุงการออกแบบเชิงนิเวศน์ของผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

Boy_Outside_Computer.jpeg

วิชาที่ 3: เส้นทางอาชีพสีเขียวและอาชีพที่ใช้ทักษะสีเขียว

 • ทําไมทักษะสีเขียว (Green skills) จึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาอาชีพ

 • โอกาสที่เป็นไปได้บนเส้นทางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสีเขียว

 • ทักษะ Soft skills ใดบ้างที่จําเป็นต่อการเพิ่มโอกาสการจ้างงานในอาชีพสีเขียวหรืองานที่ใช้ทักษะสีเขียว

สำรวจโอกาสในการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มทักษะสู่การจ้างงาน เข้าใจถึงความสำคัญของการบูรณาการทักษะสีเขียวเพื่อสนับสนุนอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

วิชาเลือก

บัญชีคาร์บอนและ AI 

AI_Icon.png

​[เฉพาะภาษาไทย, เวียดนาม, เกาหลี: เพิ่มในปี 2024]

 • เครื่องมือและวิธีการประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนในองค์กร

 • AI สามารถนำมาใช้ในการบัญชี การคาดการณ์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อย่างไร

 • โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อความยั่งยืนใดบ้างในอุตสาหกรรมที่เป็นโอกาสในเส้นทางอาชีพได้

Marketing_Icon.png

การตลาดดิจิทัลสีเขียว

 • กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลสีเขียวคืออะไร

 • บทบาทของการตลาดดิจิทัลในธุรกิจและบริบททางสังคม

 • ความรับผิดชอบทางจริยธรรมในบทบาททางการตลาด

 • "การฟอกเขียว" (greenwashing) คืออะไร กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อความยั่งยืนมีอะไรบ้าง

Design_Icon.png

การออกแบบสีเขียว

 • การออกแบบมีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

 • กระบวนการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • การนำเสนอการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้น่าสนใจ -

 • วิธีประเมินผลกระทบของการออกแบบเชิงนิเวศ (eco-design )ของผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล

Infrastructure_Icon.png

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสีเขียว

 • โครงสร้างพื้นฐานของดิจิทัลมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

 • วิธีการวัดประเมินผลกระทบของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

 • แนวทางปฏิบัติสำหรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงงาน (Capstone Project)

Project_Icon.png

นำความรู้ที่ได้รับมาสร้างพิมพ์เขียวด้านสิ่งแวดล้อมหรือ Greenprint เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการทำงานของคุณให้มีความยั่งยืนมากขึ้น

GIrls_Computer_Group.jpeg

ทำไมต้องเรียนกับ INCO Academy?

ได้รับความรู้ในเชิงลึก

คุณจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการสร้างโครงการที่ควรค่าต่อการสะสมในพอร์ตโฟลิโอและเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้จริง เป็นโอกาสที่คุณจะได้แสดงความสามารถและทักษะของคุณให้ผู้จ้างงานได้เห็น

 

สร้างแผนกลยุทธ์อย่างยั่งยืนและนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง

คุณจะได้เรียนรู้และสำรวจเส้นทางสู่อาชีพดิจิทัลที่ยั่งยืนได้ทั้งหมดในที่เดียว ในเวลาที่คุณกำหนดเองได้

เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

โปรแกรม INCO Academy จะสอนคุณไม่เพียงแค่ทักษะทางเทคโนโลยีที่จําเป็นเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงวิธีคิดในแบบของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอีกด้วย

bottom of page