top of page
Squiggle_Purple_Background-1.png

Thúc đẩy sự nghiệp kỹ thuật số của bạn vì một tương lai xanh hơn

INCO Academy Green Digital Skills là một chương trình chứng chỉ trực tuyến miễn phí giúp bạn có kiến thức để xây dựng các giải pháp kỹ thuật số bền vững.

Woman_Studying_Online.jpeg
Thiết kế bởi
Inco_Identity_INCO_ACADEMY-02.png
Tài trợ bởi
RWEJ0w.png
LinkedIn Logo - White.png
Squiggle_White_Background-1.png

Chia sẽ của các cựu học viên

"Francis - Ghana: Chương trình này bao gồm cơ hội cho người học tương tác với các cá nhân và tổ chức khác. Bây giờ khi tôi là một phần của một cộng đồng toàn cầu trong lĩnh vực bền vững và công nghệ xanh, tôi có cơ hội gặp gỡ và hợp tác quý báu."

"Isaac - Costa Rica: Tôi đã ứng tuyển để có kiến thức kết hợp giữa kinh nghiệm IT của tôi và đam mê về sinh thái học và giải pháp môi trường. Đó là chương trình hoàn hảo để đạt được các kỹ năng và kiến thức bổ sung đồng thời."

Confident Businesswoman_edited.png
Portrait of Smiling Man _edited.png
White Grid-min.png
Girl_Smiling_Desk.jpeg

Hãy đăng ký chương trình của chúng tôi để:

Tìm hiểu về tác động môi trường và xã hội của công nghệ số
 
Hiểu các khái niệm chính về thiết kế thân thiện với môi trường và cách áp dụng các thực tiễn bền vững, có trách nhiệm trong bối cảnh công việc công nghệ và kỹ thuật số.
 
Tìm hiểu và học cách tăng khả năng tuyển dụng của mình trên con đường nghề nghiệp xanh

 Điểm nổi bật 

Học phí

Miễn phí

Chứng chỉ có thể chia sẻ sau khi hoàn thành

Được hỗ trợ bởi LinkedIn

Số giờ cần dành cho

3 giờ

Format

100% trực tuyến, tùy chỉnh

 

Ngôn ngữ

عربي, Chinese (Traditional), ภาษาไทย, Tiếng Việt & 한국어

  

Yêu cầu tiên quyết

Không có, nhưng được đề xuất cho:

  • Những cá nhân muốn tìm hiểu về tính bền vững trong lĩnh vực kỹ thuật số.

  • Những sinh viên muốn tìm hiểu cách giảm thiểu tác động đến môi trường trong bối cảnh công nghệ.

  • Các chuyên gia và/hoặc người tìm việc quan tâm đến sự nghiệp ổn định trong tương lai, đặc biệt là các lĩnh vực xanh hoặc xanh.

 

[GDS] Stock Photo - 2.webp
White Grid-min.png

Đối tác

Cùng nhau, chúng ta có thể trang bị cho thế hệ tiếp theo những kỹ năng xanh để thúc đẩy một tương lai bền vững hơn.

[GDS] Stock Photo - 5.webp
bottom of page