top of page

 Sứ mệnh 

Chương trình Kỹ năng Số Xanh là một phần trong sứ mệnh của INCO Academy nhằm thúc đẩy sự bình đẳng trong các ngành công nghiệp hướng tới tương lai. Dưới sự hỗ trợ của Microsoft và LinkedIn, chúng tôi cam kết trang bị cho 10.000 người tìm việc trong các lĩnh vực không phải xanh, đặc biệt là các lĩnh vực kỹ thuật số và công nghệ thông tin, với một khóa học nâng cao bổ sung các năng lực cụ thể về môi trường xanh dựa trên kinh nghiệm của họ. Thông qua chương trình này, người học sẽ được trang bị những kỹ năng cần thiết để xây dựng sự nghiệp có thể đóng góp tích cực vào nền kinh tế xanh phát triển.

Về INCO Academy

INCO Academy nhằm mục đích mang lại cho tất cả mọi người khả năng học tập các kỹ năng cần thiết để thành công trong nền kinh tế số.Từ khi thành lập, chúng tôi đã giúp hàng ngàn người trên toàn thế giới mở khóa các kỹ năng kỹ thuật và đạt được tiềm năng đầy đủ thông qua công nghệ. Việc nâng cao kỹ năng và cập nhật lại kỹ năng cho nhân viên về các công việc trong tương lai là điều càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, để đảm bảo mọi người đều có cơ hội công bằng.

[GDS] Stock Photo - 3.webp
Squiggle_Purple_Background-2.png
INCO Academy Logo - White.png

Our Green Digital Skills Network 

Collaborators 

HKFYG_Logoresized.png

 

Supporters 

logo-idis-asf.png
logo_naturesonic.png
Ibmec.png
CrethidevFinal_new1.jpg
bottom of page